«Інформаційний хаб «Толока»

Принципи діяльності

 

Ми, співробітники і журналісти «Інформаційного хабу «Толока», беремо на себе зобов'язання підкоритися жорстким етичним нормам, які гарантують свободу вираження поглядів і здійснення основного права громадян на одержання правдивої інформації та чесних міркувань.

 А саме:

 1.      Професія журналіста передбачає права й обов'язки, свободи та відповідальність.

 2.      Журналісти «Інформаційного хабу «Толока»  мають моральну відповідальність перед громадянами й суспільством.

 3.      Робота журналіста «Інформаційного хабу «Толока» — це одна з форм посередництва й надання інформаційних послуг.

 4.      Право на інформацію — одне з основоположних прав громадян.

 5.      Власником права на інформацію є громадянин, котрий також має право вимагати, щоб інформація, яку надають журналісти, подавалася правдиво.

 6.      Інформація та комунікація, які передаються журналістами, в тому числі «Інформаційного хабу «Толока», мають вирішальне значення для розвитку людини й суспільства. Їх вплив на громадську думку є беззаперечним.

 7.      Повідомлення та міркування слід чітко розділяти, змішувати їх недопустимо. Повідомлення — це інформація про факти й події, тоді як міркування — це вираження поглядів, ідей, вірувань або оціночних суджень з боку медіа-компаній, видавців і журналістів.

 8.      Поширення повідомлень базується на принципі достовірності, що забезпечується відповідними засобами перевірки й доказів, а також на неупередженості подання, опису й розповіді. Заголовки та виклад повідомлень мають віддзеркалювати сутність представлених фактів.

 9.      Чутки не повинні бути складовою повідомлень.

 10. Висловлення міркувань може включати думки або коментарі стосовно загальних ідей чи зауваження відносно повідомлень, що стосуються поточних подій.

 11. У міркуваннях, що набувають форми коментарів подій, не варто намагатися заперечувати реальні факти або події чи приховувати їх.

 12. Інформація та міркування мають поважати презумпцію невинуватості і утримуватися від проголошення рішень.

 13. Органи державної влади не є власниками інформації. Представницький характер цих органів забезпечує їм правовий базис для діяльності, спрямованої на гарантування плюралізму в ЗМІ, забезпечення необхідних умов для здійснення свободи вираження поглядів і права на інформацію, а також запобігання цензурі.

 14. Журналісти, в своїй діяльності, спираються на ЗМІ, котрі є частиною корпоративної структури, в рамках якої потрібно розділяти видавців, власників і журналістів.

 15. Громадяни повинні мати можливість чітко визначати особи власників та ступінь їхніх економічних інтересів щодо інформаційних організацій.

 16. Ні видавці, ні власники, ні журналісти не є хазяїнами повідомлень. Ми, журналісти «Інформаційного хабу «Толока»,  ставимось до інформації, як до основоположного права громадянина, а не як до товару. Ми не експлуатуємо якість або зміст повідомлень  задля збільшення кількості читачів або глядачів і, відповідно, прибутків від реклами.

 17. Журналістика не повинна змінювати правдиву й неупереджену інформацію або чесні думки, використовувати їх на користь ЗМІ, намагаючись створити чи сформувати громадську думку, оскільки законність журналістики ґрунтується на ефективній повазі основоположного права громадян на інформацію.

 18. Журналістика, пов'язана із законними розслідуваннями, обмежується достовірністю й чесністю інформації та думок і є несумісною з журналістськими кампаніями, що проводяться на підставі заздалегідь випрацюваних позицій і спеціальних інтересів.

 19. Журналісти «Інформаційного хабу «Толока» поважають право людини на приватне життя. Особи, які перебувають на державній службі, мають право на захист свого приватного життя, за винятком випадків, коли воно може впливати на публічне життя. Той факт, що людина обіймає державну посаду, не позбавляє її права на повагу до її приватного життя.

 20. Мета діяльності журналістів «Інформаційного хабу «Толока» - отримання та розповсюдження інформації, не виправдовує засоби її отримання, тому інформацію слід одержувати правовими та етичними способами.

 21. На вимогу зацікавлених осіб ми, журналісти «Інформаційного хабу «Толока»,  точно, автоматично, швидко й з використанням усієї належної інформації виправляємо будь-яку новину або міркування, яке повідомили, а воно виявилось неправдивим або помилковим.

 22. У стосунках, які ми, журналісти «Інформаційного хабу «Толока»,  підтримуємо з органами державної влади або з економічними колами під час виконання своїх обов'язків, ми уникаємо будь-яких компромісів, що можуть вплинути на  незалежність і неупередженість.

 23. Ми, журналісти «Інформаційного хабу «Толока», не змішуємо дискусійні або сенсаційні теми з фактами, про які важливо дати інформацію. Під час здійснення професійних обов'язків ми не ставимо собі за головну мету здобуття престижу й особистого впливу.

 24. Ситуації тиску й конфлікту періодично виникають в суспільстві під впливом таких факторів, як тероризм, дискримінація меншин, ксенофобія або війна. За таких обставин ЗМІ мають моральне зобов'язання захищати демократичні цінності — повага людської гідності, розв'язання проблем мирними засобами й у дусі терпимості — та, відповідно, протистояти насильству і мові ненависті й конфронтації, а також знищувати всі форми дискримінації, що ґрунтуються на питаннях культури, статі або релігії.

25. Зважаючи на дуже специфічний вплив ЗМІ, зокрема телебачення, на позиції дітей і молоді, ми, журналісти «Інформаційного хабу «Толока»,  намагаємось уникати транслювання передач, повідомлень або зображень, що пропагують насильство, споживацькі настрої або навмисно використовують невідповідну мову.