Про проект

Громадська організація “Обʼєднання Толока” ініціювала проект “Жива Оболонь”. Суть проекту полягає у наступному - завдяки обʼєднанню зусиль громадськості, представників державних органів влади та представників місцевого бізнесу реалізується низка проектів, які направлені на покращення умов проживання в Оболонському районі міста Києва. Основною метою є конструктивна активізація інститутів громадянського суспільства завдяки співпраці представників різних секторів — державного, бізнесового та громадського.

Для досягнення мети пропонується використання інструменту, подібного до “Бюджету участі”, який був запроваджений КМДА, але при залученні інших джерел фінансування, які знімають наявні обмеження при фінансуванні з міського бюджету.

 Цікавою родзинкою є те, що реалізації такого проекту на території з кількістю мешканців, що є більшою ніж в деяких країнах (наприклад, більше ніж в Ісландії) є новацією не тільки для Києва, але й для інших демократичних країн.  

Як це працює

Бізнес

Компанії, які ведуть свій бізнес на території Оболонського району забезпечують фінансування реалізації проекту. Для бізнесу це є елементом промо-кампанії в рамках соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством для формування позитивного іміджу та підвищення рівня лояльності з боку населення району до брендів компаній. На наш погляд, саме це є тим результатом, який отримує бізнес беручи участь у проекті.

Громадські організації

Мешканці району подають свої проекти на конкурс. В ході обговорення проекту формуються проектні групи, які у подальшому будуть брати безпосередню участь у його реалізації. Ми маємо впевненість у тому, що незалежно від того, чи переможе конкретний проект, проектна група буде намагатися його реалізувати і почне пошук фінансування з незалежних джерел через громадські організації, які існують в районі. Безперечно, що це призведе до збільшення кількості активних членів громадських організацій району. Ми також впевнені, що місцевий бізнес буде приймати участь у фінансуванні проектів. Наша впевненість базується на попередніх розмовах з представниками місцевого бізнесу.

Таким чином буде створено представництво активних громадських організацій Оболонського району, яке має практичні навички співпраці як з бізнесовими структурами, так і з представниками місцевої влади.

Місцева влада

Значна роль у цьому проекту лягає на Оболонську РДА на всіх етапах реалізації проекту:

 • - оцінка можливості реалізації проекту;
 • - взаємодія з бізнесом на етапі оцінки проектів;
 • - координація з муніципальними підприємствами на етапі реалізації;
 • - експлуатація реалізованих проектів.

Для районної адміністрації окрім навантаження, яке вона несе в рамках міського проекту “Бюджет участі” більше немає додаткових завдань. В результаті проекту РДА отримає інструменти дієвої комунікації зі значною частиною мешканців Оболонського району і зможе реально впливати на місцеві процеси. Наприклад, отримає інструменти  для вирішення конфлікту навколо забудови на м. Героїв Дніпра, а в подальшому, завдяки наявним широким звʼязкам з активною та “притомною” частиною громадських організацій, вирішення схожих конфліктів на самому початку. Також в результаті участі в проекті, РДА сформує (чи утвердить) свій імідж структури, відкритої до конструктивної співпраці. 

Структура проекту

Докорінною відмінність від Бюджету участі є те, що фінансування реалізації проектів забезпечується не з бюджету міста, а з фонду, який добровільно наповнюють бізнесові структури. Саме це дозволить зняти низку обмежень в участі громадян у проекті, забезпечити ефективне функціонування соціальних ліфтів, залучити членів проектних команд до реалізації проектів на платній основі і створити умови для залучення широких кіл мешканців району до участі в проекті.

Склад учасників проекту формується шляхом приєднання до відкритого меморандуму. Це потребує сповіщення потенційних учасників проектів. Інструментами сповіщення є:

 • для громадських організацій — громадська рада при Оболонській РДА, соціальні мережі;
 • для бізнесових структур — регулярні збори директорів великих підприємств, які регулярно проводить Оболонська РДА та соціальні мережі для представників малого бізнесу.

Перший крок після підписання меморандуму - формування наглядової ради учасниками проекту, до складу якої входять представники громадських організацій, бізнесу та місцевої влади. Для ефективної роботи необхідно забезпечити прозорість діяльності наглядової ради. Це забезпечується шляхом оприлюднення на сайті всіх проектів, які розглядає рада, відеозаписів зборів ради, всіх протоколів. Також, при необхідності, формуються всі інші робочі органи проекту (арбітраж, ревізійна комісія, групи експертів, проектні групи, тощо). Сформовані органи будуть забезпечувати подальше функціонування проекту. 

Індикатори проекту

 

Основною вимогою до переліку індикаторів проекту є можливість їх виміряти. Як не дивно, але у нашому випадку це не є проблемою. Всі індикатори розбиті на три групи відповідно до етапів — подання, відбір та реалізація проектів.

Подання

 • кількість поданих проектів;
 • кількість проектів, які можна реалізувати;
 • кількість компаній, які погодилися взяти участь в проекті;
 • розмір фонду;
 • кількість громадських організацій, які входять в коаліцію;
 • кількісний склад проектних груп.

Відбір

 • кількість людей, що проголосували;
 • кількість не зарахованих голосів (фальсифікованих) по проектам;
 • відсоток проектів-переможців.

Реалізація

 • термін реалізації проектів;
 • відсоток проектів-переможців, які були реалізовані;
 • кількість обʼєднаних проектних команд;
 • кількість мешканців, що взяли участь в реалізації проектів.

Післямова

Проект, який описаний вище, є одним з кроків створення умов для розвитку інформаційного хабу в Оболонському районі Києва. Ми впевнені в тому, що хаб стане майданчиком для спілкування всіх стейкхолдерів району і досягнення взаєморозуміння та конструктивної співпраці між ними, запобіганню (попередженню) конфліктних ситуацій.

Ще раз хочу звернути Вашу увагу на те, що запропонований проект дійсно є новим словом серед інструментів демократії, які сьогодні існують в світі.

Приєднатися до проекту